Closed vacancies

Deadline:

Optimization of industrial processes, a shift to alternative resources, improved functionality, less waste, lower costs and increased efficiencies: these are the challenges industry and society are facing nowadays.

The Elec team of VITO, part of the business unit separation and conversion technologies, focuses on electro-synthesis; utilizing green electricity to produce chemical building blocks and e-fuels. The focus of the team is to invent new pathways and to bring these innovations to the market.

To accelerate these electrochemical innovations, we are hiring several postdocs for electrochemical research and development. More information about VITO and our research topics is available on www.vito.be

Deadline:

The group of prof. Gijs Du Laing at the Green Chemistry and Technology group at the Faculty of Bioscience Engineering (UGent) is looking for an assistant. This position combines teaching responsibilities with research related to the chemistry, technology and analysis of valuable and toxic trace elements in waste and side streams.

Deadline:

CAPTURE zet volop in op de ontwikkeling van modulair online leermateriaal en allerlei vormen van blended learning. Het gebruik van kwalitatief videomateriaal zoals kennisclips, presentaties en animaties is daarbij erg belangrijk. Om de continuïteit van onze werking te garanderen, zijn we op zoek naar een bijkomende jobstudent voor het versterken van de Videostudio die een engagement op de middellange termijn wil aangaan.

Deadline:

There is an opening to work as a post-doctoral assistant with CAPTURE Water professors Ingmar Nopens and Elena Torfs, combining mathematical modelling and teaching responsibilities.

Deadline:

This PhD project aims to develop a model-based predictive controller for complex non-linear systems that are characteristic for the water and resource recovery sector. The development of such advanced controllers allows to operate these systems at reduced energy and resource consumption without compromising the water or product quality thus leading to more sustainable production processes.

Deadline:

We are looking for a highly motivated postdoctoral researcher with an interest and affinity for process engineering to work on the development of novel mixed culture microbial processes for resource recovery. The selected candidate will work on the Thermomel project, a research project funded by the European Space Agency (ESA) to investigate the bioenergetics of acidogenic fermentations within the first compartment of the MELISSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative; Melissa Foundation). Specifically, the researcher will investigate the conversion of carbohydrates in acidogenic fermentation conditions & the metabolic pathways involved.

Deadline:

We are looking for a teaching assistant, which is a blend of teaching practicals for Bachelor and Master classes and performing research to obtain a PhD. The PhD topic is "Advanced control for sustainable resource recovery systems", under the guidance of professor Elena Torfs.

Deadline:

Bij PureBlue ontwikkelen we de MicroForce++ technologie waarbij een samenspel tussen biologische en
chemische oxidatietechnologie wordt gebruikt. Interesse en basiskennis van biologische waterzuivering
en/of oxidatieprocessen zoals ozon en UV is dan ook een must. Onze doelstelling is het ontwikkelen en
ontwerpen van gestandardiseerde systemen waarbij we onze eigen reactoren ontwerpen en modelleren,
de pompen en sensoren selecteren en een besturingsmethodiek uitwerken.

Deadline:

Het Departement Chemie/Biochemie van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zoekt een voltijdse gespecialiseerd medewerker-expert in het domein van de industriële waterzuivering.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je organiseert activiteiten binnen het domein van de industriële waterzuivering waarbij je instaat voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van administratieve, logistieke en/of technische processen die behoren tot de interne werking van de onderzoeksgroep BioWAVE: opvolging van laboschaal waterzuiveringen (analyse van influent, effluent, slibkarakteristieken), uitvoering van chemische en biologische afbreekbaarheidstesten…
 • Je staat in voor de procesbewaking en bijsturing van de administratieve, logistieke en/ technische processen en  je voert controles uit met als doel de vooropgestelde resultaten verder bij te sturen in functie van de geldende normen, de noden van de klant: bijvoorbeeld controle op de materialen, instaan voor een milieuvriendelijke afvoer van de restanten van het wetenschappelijk onderzoek, formuleren van suggesties m.b.t. experimentele toepassingen en methoden.
 • Je staat mee in voor de analyse, evaluatie en ondersteuning van het beleid en/of beleidsvoering vanuit jouw specifieke deskundigheid eigen aan het toegewezen domein: overleg initiëren, organiseren en bijwonen, op peil houden van eigen vakkennis, ontwikkelen, aanpassen en introduceren van nieuwe technieken...

Bij het realiseren van de doelstellingen hou je rekening met de voorziene instructies en de regelgeving.

Deadline:

You will be working on a 1-year research project in collaboration with the Flemish drinking water utility De Watergroep. The project focusses on the development of a framework for automatic calibration and uncertainty analysis of digital twins for leak detection in drinking water networks. Your specific tasks include:

 • Conduct a literature review on state-of-the-art calibration methodologies.
 • Make an inventory among international drinking water utilities of the application and calibration of hydraulic models.
 • You will develop an open python package for automatic calibration of EPAnet drinking water network models. This framework will include:
  • Sensitivity analysis to determine the most important sources of uncertainty in a calibration exercise (ex. pipe roughness factors);
  • Definition of physical constraints on the calibration algorithm (ex. flow-pressure relation);
  • Implementation of a parameter optimization algorithm (ex. genetic algorithms);
  • Identifiability analysis on the estimated model parameters.
 • If needed based on the identifiability analysis you will look into model reduction strategies such as skeletonization.
 • You will develop a methodology for the propagation of important sources of uncertainty in a hydraulic model.
 • You will apply and test your methodology to a case-study in the north-east of Belgium.