Closed vacancies

Deadline:

There is an opening to work as a post-doctoral assistant with CAPTURE Water professors Ingmar Nopens and Elena Torfs, combining mathematical modelling and teaching responsibilities.

Deadline:

This PhD project aims to develop a model-based predictive controller for complex non-linear systems that are characteristic for the water and resource recovery sector. The development of such advanced controllers allows to operate these systems at reduced energy and resource consumption without compromising the water or product quality thus leading to more sustainable production processes.

Deadline:

We are looking for a highly motivated postdoctoral researcher with an interest and affinity for process engineering to work on the development of novel mixed culture microbial processes for resource recovery. The selected candidate will work on the Thermomel project, a research project funded by the European Space Agency (ESA) to investigate the bioenergetics of acidogenic fermentations within the first compartment of the MELISSA (Micro-Ecological Life Support System Alternative; Melissa Foundation). Specifically, the researcher will investigate the conversion of carbohydrates in acidogenic fermentation conditions & the metabolic pathways involved.

Deadline:

We are looking for a teaching assistant, which is a blend of teaching practicals for Bachelor and Master classes and performing research to obtain a PhD. The PhD topic is "Advanced control for sustainable resource recovery systems", under the guidance of professor Elena Torfs.

Deadline:

Bij PureBlue ontwikkelen we de MicroForce++ technologie waarbij een samenspel tussen biologische en
chemische oxidatietechnologie wordt gebruikt. Interesse en basiskennis van biologische waterzuivering
en/of oxidatieprocessen zoals ozon en UV is dan ook een must. Onze doelstelling is het ontwikkelen en
ontwerpen van gestandardiseerde systemen waarbij we onze eigen reactoren ontwerpen en modelleren,
de pompen en sensoren selecteren en een besturingsmethodiek uitwerken.

Deadline:

Het Departement Chemie/Biochemie van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zoekt een voltijdse gespecialiseerd medewerker-expert in het domein van de industriële waterzuivering.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

 • Je organiseert activiteiten binnen het domein van de industriële waterzuivering waarbij je instaat voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van administratieve, logistieke en/of technische processen die behoren tot de interne werking van de onderzoeksgroep BioWAVE: opvolging van laboschaal waterzuiveringen (analyse van influent, effluent, slibkarakteristieken), uitvoering van chemische en biologische afbreekbaarheidstesten…
 • Je staat in voor de procesbewaking en bijsturing van de administratieve, logistieke en/ technische processen en  je voert controles uit met als doel de vooropgestelde resultaten verder bij te sturen in functie van de geldende normen, de noden van de klant: bijvoorbeeld controle op de materialen, instaan voor een milieuvriendelijke afvoer van de restanten van het wetenschappelijk onderzoek, formuleren van suggesties m.b.t. experimentele toepassingen en methoden.
 • Je staat mee in voor de analyse, evaluatie en ondersteuning van het beleid en/of beleidsvoering vanuit jouw specifieke deskundigheid eigen aan het toegewezen domein: overleg initiëren, organiseren en bijwonen, op peil houden van eigen vakkennis, ontwikkelen, aanpassen en introduceren van nieuwe technieken...

Bij het realiseren van de doelstellingen hou je rekening met de voorziene instructies en de regelgeving.

Deadline:

You will be working on a 1-year research project in collaboration with the Flemish drinking water utility De Watergroep. The project focusses on the development of a framework for automatic calibration and uncertainty analysis of digital twins for leak detection in drinking water networks. Your specific tasks include:

 • Conduct a literature review on state-of-the-art calibration methodologies.
 • Make an inventory among international drinking water utilities of the application and calibration of hydraulic models.
 • You will develop an open python package for automatic calibration of EPAnet drinking water network models. This framework will include:
  • Sensitivity analysis to determine the most important sources of uncertainty in a calibration exercise (ex. pipe roughness factors);
  • Definition of physical constraints on the calibration algorithm (ex. flow-pressure relation);
  • Implementation of a parameter optimization algorithm (ex. genetic algorithms);
  • Identifiability analysis on the estimated model parameters.
 • If needed based on the identifiability analysis you will look into model reduction strategies such as skeletonization.
 • You will develop a methodology for the propagation of important sources of uncertainty in a hydraulic model.
 • You will apply and test your methodology to a case-study in the north-east of Belgium. 
Deadline:

The European Green Deal aims at zero net greenhouse gasses emissions by 2050. The steel and chemical industries are responsible for a significant fraction of these emissions. Mechanical and chemical recycling of end-of-life waste streams is an important feature in reducing these emissions. While end-of-life steel can easily be recycled, this is not generally true for end-of-life plastics and other wastes. The project aims to reduce emissions by increasing the recycling of unrecyclable waste streams, thereby tackling multiple problems at once.

Deadline:

et Departement Chemie/Biochemie van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zoekt een voltijdse (100%) doctoraatsbursaal in het domein van de biologische zuivering van industrieel afvalwater

Functie

 • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift in het domein van de biologische zuivering van industrieel afvalwater. Het doctoraatsproject handelt specifiek over de biologische verwijdering van fosfaat uit industrieel afvalwater, via het zogenaamde EBPR proces (Enhanced Biological Phosphorus Removal). We richten ons hier op het fosfaatrijke afvalwater uit de aardappelverwerkende industrie. Specifieke onderzoeksvragen zijn (1) is biologische fosfaatverwijdering mogelijk met dit type afvalwater?, (2) hoe kan EBPR optimaal geïntegreerd worden met de verwijdering van stikstof uit het afvalwater, en (3) welke micro-organismen zijn hiervoor verantwoordelijk? Het project gebeurt in nauwe samenwerking met de industrie
 • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
 • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op voor de vakgroep biochemische ingenieurstechnieken.
Deadline:

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds academisch medewerker, niveau navorser in het domein van de industriële biotechnologie

Jouw opdracht

 • Je staat in voor onderwijs- en onderzoekondersteuning in het domein van de biochemische ingenieurstechnieken.
 • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten binnen het thema industriële biotechnologie van de onderzoeksgroep BioWAVE en de begeleiding van projectwerk, bachelor- en masterproeven.
 • Je ondersteunt doctoraatsstudenten.
 • Je werkt mee aan dienstverlening: je vertegenwoordigt de onderzoeksgroep zowel intern als extern, je coördineert mee dienstverleningsprojecten.