Closed vacancies

Deadline:

De Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van de Universiteit Antwerpen zoekt een voltijds academisch medewerker, niveau navorser in het domein van de industriële biotechnologie

Jouw opdracht

  • Je staat in voor onderwijs- en onderzoekondersteuning in het domein van de biochemische ingenieurstechnieken.
  • Je ondersteunt de lopende onderzoeksprojecten binnen het thema industriële biotechnologie van de onderzoeksgroep BioWAVE en de begeleiding van projectwerk, bachelor- en masterproeven.
  • Je ondersteunt doctoraatsstudenten.
  • Je werkt mee aan dienstverlening: je vertegenwoordigt de onderzoeksgroep zowel intern als extern, je coördineert mee dienstverleningsprojecten.
Deadline:

Het Departement Chemie/Biochemie van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zoekt een voltijdse gespecialiseerd medewerker-expert in het domein van de industriële waterzuivering.

Functie

De functie omvat onder andere volgende opdrachten:

  • Je organiseert activiteiten binnen het domein van de industriële waterzuivering waarbij je instaat voor de voorbereiding, opvolging en uitvoering van administratieve, logistieke en/of technische processen die behoren tot de interne werking van de onderzoeksgroep BioWAVE: opvolging van laboschaal waterzuiveringen (analyse van influent, effluent, slibkarakteristieken), uitvoering van chemische en biologische afbreekbaarheidstesten…
  • Je staat in voor de procesbewaking en bijsturing van de administratieve, logistieke en/ technische processen en  je voert controles uit met als doel de vooropgestelde resultaten verder bij te sturen in functie van de geldende normen, de noden van de klant: bijvoorbeeld controle op de materialen, instaan voor een milieuvriendelijke afvoer van de restanten van het wetenschappelijk onderzoek, formuleren van suggesties m.b.t. experimentele toepassingen en methoden.
  • Je staat mee in voor de analyse, evaluatie en ondersteuning van het beleid en/of beleidsvoering vanuit jouw specifieke deskundigheid eigen aan het toegewezen domein: overleg initiëren, organiseren en bijwonen, op peil houden van eigen vakkennis, ontwikkelen, aanpassen en introduceren van nieuwe technieken...

Bij het realiseren van de doelstellingen hou je rekening met de voorziene instructies en de regelgeving.

Deadline:

De onderzoeksgroep iPRACS van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen zoekt een voltijdse doctoraatsbursaal in het domein van de chemische recyclage van polyurethanen.

Functie

  • Je werkt actief aan de voorbereiding en verdediging van een doctoraal proefschrift over nieuwe chemische recyclagepaden voor flexibele en harde polurethaanschuimen. Dit project is gefinancierd door het bijzonder onderzoeksfonds van de Universiteit Antwerpen.
  • Je publiceert wetenschappelijke artikelen die verband houden met het onderzoeksproject.
  • Je neemt een beperkt pakket van onderwijs- en onderzoeksondersteunende taken op voor de opleiding industrieel ingenieur - chemie biochemie, vakgroep chemie.
Deadline:

Bij PureBlue ontwikkelen we de MicroForce++ technologie waarbij een samenspel tussen biologische en
chemische oxidatietechnologie wordt gebruikt. Interesse en basiskennis van biologische waterzuivering
en/of oxidatieprocessen zoals ozon en UV is dan ook een must. Onze doelstelling is het ontwikkelen en
ontwerpen van gestandardiseerde systemen waarbij we onze eigen reactoren ontwerpen en modelleren,
de pompen en sensoren selecteren en een besturingsmethodiek uitwerken.

Deadline:

This vacancy aims to select the PhD researcher having a materials engineering background. This researcher will experimentally focus on the role of potential addition of inhibitors to gaseous hydrogen in the hydrogen/material interaction and the resulting hydrogen uptake by pipeline steels. Moreover, the potential effect on hydrogen induced cracking generated by cathodic (over)protection in combination with gaseous hydrogen uptake will be incorporated as well. (S)he will also be heavily involved in experimental material characterisation in terms of microstructural and micromechanical properties in absence and presence of hydrogen, and linking these with macromechanical properties. A major goal is to understand the interaction on microstructural level between the investigated material and hydrogen. Both bulk and surface evaluation will be relevant to develop methodologies to screen the hydrogen susceptibility of pipeline steels in the abovementioned circumstances. 

Deadline:

The European Green Deal aims at zero net greenhouse gasses emissions by 2050. The steel and chemical industries are responsible for a significant fraction of these emissions. Mechanical and chemical recycling of end-of-life waste streams is an important feature in reducing these emissions. While end-of-life steel can easily be recycled, this is not generally true for end-of-life plastics and other wastes. The project aims to reduce emissions by increasing the recycling of unrecyclable waste streams, thereby tackling multiple problems at once.

Deadline:

Steel corrosion is a threat to our economy in any kind of industry where water comes into contact with steel, e.g. maritime sector, ports water purification plants, energy production, offshore renewable energy production. The costs relating to corrosion are immense and so far no general approach to determine where and when corrosion is taking place has been found. The research in this PhD focusses on the influence of different water qualities on corrosion behavior. 

Deadline:

The recovery of renewable energy or production of bio-chemicals from waste streams is a key aspect in the bio-based circular economy. Anaerobic digestion plays a central role in converting organic waste into renewable energy. Despite being a full-scale mature technology, aspects such as community resilience, production rates, etc. can still be improved. The aim of this research project is to develop novel methods and approaches to improve the anaerobic digestion microbiome following the principles of synthetic biology, allowing to move this technology beyond its current limits.

Deadline:

Our society needs to transition from a linear to a circular model to mitigate the negative environmental impacts derived from the exploitation & utilization of materials, and their disposal as wastes. This is even more critical in Space. Long-term exploration missions will need to be (almost) self-sufficient, and all resources on board will need to be recycled in closed-loop regenerative life support systems. Microbial bioprocesses can be used to transform wastes into new resources, contributing to closing the resource loop, both in Space and on Earth.

Deadline:

You will work actively on the preparation and defence of a PhD thesis in the field of synthesis-properties correlation of black titania. The specific role of the PhD topic for which this position is opened, is oriented to the fundamental understanding of the synthesis of coloured titania and how these depend on the properties of the titania materials and the reduction conditions. We aim at a controlled alteration of the reduction conditions of porous titania. An important part of the project will include characterization of the materials properties with different techniques, including EPR. You will collaborate with the other PhD students in the project that will evaluate the material’s capacity for CO2 reduction and their applicability as electrode material.