Skip to main content
Map-it CCU

The Map-it CCU project is a VLAIO intercluster COOCK project, supported by the spearhead clusters Catalisti and FLUX50. The project was shaped within the CAPTURE community, with a blueprint based on current and future needs of Flemish companies: They require access to a structured overview and selection of feasible cleantech technologies and value chains for their sustainability roadmaps and pursuit of becoming CO2 neutral. Under the coordination of VITO, four scientific-excellent…

TOCADISCO

Corrosie wordt sterk onderschat, hoewel het fenomeen in Vlaanderen elk jaar ~8,5 miljard euro kost. Er worden daarom hoge kwaliteitseisen gesteld aan water voor corrosiegevoelige processen zoals stoomproductie. In het IMPROVED project (2016-2020, Interreg Vl-Nl) werd mobiele onderzoeksinfrastructuur gebouwd waarmee on-site innovatieve waterbehandelingstechnologieën onderzocht worden. Vandaag wordt deze infrastructuur ingezet binnen "AquaSPICE" (2020-2024, H2020). 

Smart WaterUse

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke industrialisatie en de klimaatsverandering kampt België steeds meer met waterstress (onze water stress indicator bedraagt 56%, landen beginnen stress te vertonen vanaf een indicator hoger dan 25%). Het hoeft geen betoog dat water een onmisbare grondstof is voor bedrijven in de procesindustrie. Ondanks een gunstige evolutie in het waterverbruik en de waterefficiëntie van het bedrijfsleven blijft hun waterstress zorgwekkend hoog. Voornamelijk de…

ReFOIL

The general objective of the project is to develop methods for the effective and efficient mechanical recycling of multi-layer plastics packaging waste (shells, and foils). Films for packaging of products are composed of multiple layers of different polymer materials, each contributing its own functionality to packaging. This is f.e. the case for trays for cheese and meat products or bags for frozen goods. The various layers are physically connected to…