Skip to main content

Door de hoge bevolkingsdichtheid, de sterke industrialisatie en de klimaatsverandering kampt België steeds meer met waterstress (onze water stress indicator bedraagt 56%, landen beginnen stress te vertonen vanaf een indicator hoger dan 25%). Het hoeft geen betoog dat water een onmisbare grondstof is voor bedrijven in de procesindustrie. Ondanks een gunstige evolutie in het waterverbruik en de waterefficiëntie van het bedrijfsleven blijft hun waterstress zorgwekkend hoog. Voornamelijk de toenemende droogte heeft een grote impact op de procesvoering bij bedrijven. Vaak hebben bedrijven, uitgezonderd enkele grotere bedrijven, geen speciale afdeling die zich dagdagelijks bezighoudt met het waterbeheer en velen zijn zich zelfs helemaal niet bewust van hun eigen waterrisico’s. Velen willen dus graag inzetten op een droogteplan, maar hebben gewoonweg geen idee op welke watermaatregelen ze best kunnen inzetten. Bijgevolg hebben de bedrijven behoefte aan kennis, niet alleen rond hun eigen waterrisico’s, maar ook rond de bestaande alternatieve waterbronnen, geschikte monitoringsinstrumenten en rond het wettelijk kader op vlak van waterbeheer. Zodoende kunnen bedrijven in de toekomst beter rekening houden met externe factoren die hun waterbeschikbaarheid beïnvloeden en zich dus beter wapenen tegen toekomstige watertekorten. De ultieme doelstelling is bedrijven in staat te stellen hun water- en droogtegerelateerde risico’s aan te pakken en een waterbewust bedrijf te worden dat slimmer omgaat met zijn waterbeheer. De primaire doelgroep zijn waterafhankelijke bedrijven uit de (zee-)voeding-, aquacultuur-, textiel- en (kust)toerismesector. De secundaire doelgroep bestaat uit watertechnologiebedrijven die oplossingen kunnen bieden aan de waterafhankelijke bedrijven, zowel op vlak van consultancy als bij het effectief investeren in technologie.