Skip to main content

De globale doelstelling van het project is de laboschaal evaluatie en optimalisatie van (combinaties van) verschillende bestaande technieken voor de verwijdering van PFAS uit industrieel afvalwater, inclusief de kosten/baten analyse en opschaalbaarheid.

Bijkomend wil het project inzicht verwerven in het gedrag van PFAS in industriƫle (biologische) waterzuiveringsinstallaties, meer bepaald hoe de bedrijfsvoering van de biologie invloed heeft op PFAS-verwijdering door binding aan het actief slib.

De voorgestelde technologieƫn omvatten onder meer verschillende chemische oxidatietechnieken (AOP), elektrochemische oxidatie (EO), chemische reductie (ARP) en membraanfiltratie. Het onderzoek omvat niet alleen de toepasbaarheid op het effluent, maar ook op de concentraatstroom.