Skip to main content
Submitted by mvoppen on

De Universiteit Gent zoekt een ondernemende en dynamische medewerker om de vermarkting van innovatiegericht onderzoek voor de biomedische, chemische en farmaceutische industrie te faciliteren.


Voor haar samenwerking met de industrie maakt de UGent gebruik van een netwerk van gespecialiseerde valorisatiecentra, gefinancierd door het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF), en ondersteund door een centrale dienst voor technologietransfer. De UGent zet op deze wijze in op het stimuleren van de commercialisatie van innovatieve kennis en technologie.


De valorisatiecentra brengen complementaire onderzoeksgroepen bijeen naargelang toepassingsgebied of expertisedomein. Belangrijke activiteiten omvatten het opzetten van industriële samenwerkingen, het afsluiten van licenties en het creëren van spin-offs.


Context
Het valorisatiecentrum ChemTech vertegenwoordigt chemie-gerelateerde onderzoeksgroepen uit de UGent bij de chemische, farmaceutische en biomedische industrie. ChemTech is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van valorisatiestrategieën voor chemische technologieën en voor de coördinatie van de gekozen valorisatietrajecten. Chemtech ondersteunt via twee IOF-business developers technologie- en business development van een 25-tal onderzoeksgroepen die vanuit een gevarieerd aanbod aan nieuwe chemische concepten binnen de valorisatiedomeinen polymeren (chemie & materialen), organische chemie, analytische methoden en anorganische chemie toepassingen hebben binnen de drie hierboven vermelde industriële sectoren.


Functieomschrijving
U werkt samen met een collega IOF-business developer binnen een uitgebouwd valorisatiecentrum van meerdere complementaire onderzoeksgroepen, gericht op actieve marktintroductie en verdere ontwikkeling van aanwezige onderzoeksresultaten. U identificeert en ondersteunt actief de valorisatieactiviteiten van verschillende AUGent-laboratoria. Het is uw taak om het centrum verder te profileren binnen de industriële sector, om bestaande en nieuwe technologieën actief te vermarkten, om grootschalige ontwikkelingsprojecten op te zetten in samenwerking met de industrie, en om groepsleiders binnen het consortium te coachen op het vlak van exploitatie.
Uw taken zijn gericht op de ontwikkeling en doorstroming van nieuwe technologieën naar de industrie. Uw primaire taken bestaan uit, maar zijn niet gelimiteerd tot:

 • verhogen van het aandeel aan valoriseerbare IP en het creëren van een strategische octrooiportefeuille;
 • verhogen van de onderzoeksinteractie met de industrie (o.m. onderhandelen bilaterale overeenkomsten);
 • stimuleren en ondersteunen van deelname aan valorisatie-gerichte onderzoeksprogramma’s (bv. via VLAIO, EU kaderprogramma, intern industrieel onderzoeksfonds …);
 • identificeren, consolideren en opvolgen van strategische partnerships met economisch relevante spelers in de markt die waardevol zijn voor het consortium;
 • stimuleren en begeleiden van technologieontwikkeling en valorisatie (IP, industriële proof-of-concept, vermarkting, …);
 • identificeren en vermarkten van valoriseerbare onderzoeksresultaten binnen het consortium door het afsluiten van R&D contracten, licentieovereenkomsten of het oprichten van spin-offs;
 • interne samenwerkingsverbanden opzetten, gericht op de ontwikkeling van technologieplatformen;
 • profileren van het valorisatiecentrum op nationaal en internationaal vlak bij bedrijven en overheden (technology offers, website, business events), o.m. met het oog op het ontwikkelen van partnerships en het commercialiseren van de technologie

Profiel

 • Samen met minstens 3 jaar relevante bedrijfsgerichte ervaring, bent u in het bezit van een masterdiploma in de Wetenschappen: Chemie of Biochemie/Biotechnologie of in de Toegepaste Biologische Wetenschappen: Scheikunde of in de Farmaceutische Wetenschappen of in de Ingenieurswetenschappen: Chemische Technologie. Een doctoraatsdiploma is een pluspunt, maar geen vereiste.
 • Een relevante industriële werkervaring in de chemische, farmaceutische of aanverwante sector en dit bij voorkeur in minstens twee van volgende domeinen is een vereiste:
  • R&D-management en project management
  • product development
  • applicatie-onderzoek en valorisatie van onderzoek in het algemeen
  • vermarkting van intellectuele eigendomsrechten (octrooien, software, enz,…)
  • commerciële (contract)onderhandelingen/business development in een internationale business-to-business omgeving
 • U heeft affiniteit met zowel de academische als de bedrijfssector en kan zowel zelfstandig als in teamverband de projecten deskundig en tijdig afhandelen;
 • U heeft een ondernemende ingesteldheid met een sterke persoonlijkheid en werkt resultaat- en servicegericht;
 • U beschikt over uitgesproken communicatieve (zeer goede kennis van het Engels en bij voorkeur ook het Nederlands) en bemiddelings-vaardigheden en bent stressbestendig en flexibel.


Ons Aanbod
Wij bieden u een volwaardig loopbaanperspectief binnen een stimulerend statuut, afhankelijk van uw kennis en ervaring. U functioneert op een zelfstandige manier en volgt daarbij de strategie uitgezet door de stuurgroep van het consortium. U interageert zeer nauw met de promotor-coördinator van het consortium en rapporteert regelmatig aan de stuurgroep en de IOF-raad (Industrieel Onderzoeksfonds). U werkt in nauw overleg met de dienst UGent TechTransfer om zodoende uw activiteiten maximaal te kunnen afstemmen op de UGent-belangen.
Het betreft een contractuele aanstelling van onbepaalde duur.


Inlichtingen


Solliciteren
We verwachten uw gemotiveerde sollicitatiebrief met uitgebreid cv ten laatste op 17 april 2023. Deze brief dient te worden gericht aan de Voorzitter van de IOF-raad, Prof. Freddy Haesebrouck via Ingrid.Merchiers@ugent.be.

Deadline