Skip to main content

BattEAU | De ondergrondse winter-zomerbatterij met drinkwater voor 10.000 gezinnen in Vlaanderen

Waterunie, de dochteronderneming van drinkwaterbedrijven De Watergroep en Farys, wil een winter-zomerbatterij voor drinkwater creëren als klimaatrobuuste oplossing voor perioden van droogte. In de natte wintermaanden wordt er drinkwater geproduceerd van overtollig ruwwater, want de hoeveelheid beschikbaar water is dan groter dan de vraag. Dit drinkwater wordt als strategische reserve opgeslagen in een diepe ondergrondse en watervoerende laag of ‘aquifer’. Tijdens droogte wordt deze watervoorraad terug opgepompt en verdeeld via het drinkwater transportnet van de drinkwaterbedrijven.

Voor deze innovatieve drinkwateropslag wordt er gewerkt volgens het principe van ‘Aquifer Storage & Recovery’ of kortweg ASR. De voordelen van deze strategie zijn:

  • Een structurele én gegarandeerde oplossing voor waterstress, ook tijdens langdurige perioden van droogte;
  • Zonder competitie met andere watergebruikers en ecologische noden in tijden van droogte;
  • Met zeer beperkte grondinname én kostenefficiënt door maximale koppeling aan de bestaande infrastructuur. De overschotten worden tijdens de winter immers geproduceerd met de bestaande productie- en transportcapaciteit aan marginale kost.

Binnen dit project wil Waterunie twee ASR putten testen en in gebruik nemen in Aalst en Oudenaarde. De ambitie is om samen 350 miljoen liter drinkwater te bufferen, het equivalent van een droogtebuffer voor 10.000 gezinnen in Vlaanderen tijdens maximaal 6 droge zomermaanden. Het werkingsprincipe van ASR als winter-zomer batterij voor drinkwater wordt door Waterunie dieper toegelicht op YouTube, te bekijken via deze link

 

Locatie: Aalst en Oudenaarde (Oost-Vlaanderen)
Partners: Waterunie NV (initiatiefnemer), De Watergroep CV, Farys OV
Ondersteunende partners: Onderzoeksplatform CAPTURE, Universiteit Gent, VITO
Contact: Prof. Bart De Gusseme – Bart.DeGusseme@farys.be

Dit project kadert in het Vlaams klimaatadaptatieplan en de structurele verankering van de Blue Deal.Logo_blue_deal_VlaanderenIsWater