Vlaamse Milieumaatschappij

You are here

Vlaamse Milieumaatschappij
Stakeholder Committee

VMM heeft als missie bij te dragen tot de realisatie van de doelstellingen van het milieubeleid door het voorkomen, beperken en ongedaan maken van schadelijke effecten voor watersystemen, verontreiniging van de atmosfeer en het rapporteren over de toestand van het leefmilieu en tot de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid.

In de uitvoering van deze missie, in de uitoefening van haar maatschappelijke rol ten aanzien van de burger en in de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering, is de VMM dé organisatie in Vlaanderen die:

  • zorgt voor een coherente en doeltreffende inzet van de beleidsinstrumenten voor uitvoering van het integraal waterbeleid en het luchtbeleid;
  • watersystemen beheert, de luchtkwaliteit bewaakt en het bereiken van de gewenste toestand voor de watersystemen en luchtkwaliteit bevordert;
  • optreedt als kenniscentrum voor water, lucht en milieurapportering;
  • de coördinatie verzorgt of een expertbijdrage levert aan het (inter)nationaal beleid op het gebied van water, lucht en thema overkoepelende materies;
  • het milieubewust gedrag bij de betrokken doelgroepen stimuleert.

Daarom zal de Vlaamse Milieumaatschappij:

  • een team vormen waarin ieder zijn competenties en kennis maximaal inzet om de doelstellingen te bereiken;
  • een optimale organisatiestructuur uitbouwen en de deskundigheid ontwikkelen om het bereiken van de doelstellingen maximaal te ondersteunen;
  • een modern personeelsbeleid voeren en de middelen efficiënt beheren;
  • de kennis van de organisatie ontwikkelen, verspreiden en beheren;
  • de principes van milieuzorg maximaal toepassen.