CAPTURE

You are here

Gedurende decennia is onze economie gegroeid volgens het make-take-dispose model. Vandaag echter is de terugwinning van grondstoffen uit reststromen een essentiële factor voor het bouwen aan een duurzamere en circulaire economie. Hoewel Vlaanderen als topregio op vlak van afvalverwerking wordt beschouwd, worden oplossingen voor de terugwinning van grondstoffen slechts langzaam ontwikkeld en geïmplementeerd.

Pijlers

Bovenstaande constatering heeft geleid tot het opzetten van het CAPTURE-initiatief, dat startte in 2015 en uitgegroeid is tot een interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende jonge en dynamische professoren uit 3 verschillende faculteiten van de Universiteit Gent. CAPTURE stelt een geïntegreerde aanpak voor, gebaseerd op drie pijlers: 

  • Clustering van expertise, infrastructuur en stakeholders in thematische pijplijnen, oplossingen ontwikkelen voor de terugwinning van grondstoffen tot de uiteindelijke toepassing ervan. 
  • Acceleratie en introductie van kennis en technologie in zowel de industrie als de samenleving.
  • Training van multidisciplinaire professionals.

Hierdoor profileert CAPTURE zich tot het aanspreekpunt voor de industrie en overheid door het aanbieden van geiïntegreerde oplossingen voor herwinning van grondstoffen, en overstijtgt hierbij de grenzen van conventionele instituten en instellingen.

Visie

CAPTURE wil op een disruptieve wijze bijdragen aan de circulaire economie. 

MISSIE

Het accelereren van radicale en technische innovaties op het gebied van duurzame herwinning van grondstoffen door multidisiplinaire samenwerking met verschillende stakeholders. Dit met een duidelijke focus op valorisatie.

Waarden

CAPTURE hecht belang aan volgende waarden:

  • Een gedeelde visie op onderzoek: Interactie tussen techologische ontwikkelaars uit diverse disciplines, industrie en overheid in een multidisciplinaire en positieve omgeving
  • Maatschappelijke relevantie: De verbinding tussen afval en herwinning van grondstoffen door een samenwerking tussen verschillende stakeholders
  • Radicale innovatie: Top onderzoek naar de markt brengen
  • Levenslang leren: Niet alleen toekomstige specialisten maar ook ondernemers en werknemers opleiden. 
  • Duurzaamheid: Niet alleen een positieve verandering teweeg brengen door onderzoek en ontwikkeling op vlak van de herwinning van grondstoffen maar ook door het creëren van een stimulerende omgeving, waarbij CAPTURE zichzelf als een betrouwbare partner opstelt

Meer informatie