Capture in het Nederlands

You are here

Gedurende decennia is onze economie gegroeid volgens het make-take-dispose model. Vandaag erkennen we echter de terugwinning van grondstoffen als een essentiële factor voor het bouwen aan een duurzamere en circulaire economie. Hoewel Vlaanderen als topregio op vlak van afvalverwerking wordt beschouwd, worden oplossingen voor de terugwinning van grondstoffen langzaam ontwikkeld en geïmplementeerd.

Pijlers

Bovenstaande constatering heeft geleid tot het opzetten van het Capture-initiatief, dat startte in 2015 en uitgegroeid is tot een interdisciplinaire samenwerking tussen verschillende jonge en dynamische professoren uit 3 verschillende faculteiten van de Universiteit Gent. Capture stelt een geïntegreerde aanpak voor, gebaseerd op drie pijlers: 

  • Clustering van expertise, infrastructuur en stakeholders in thematische pijplijnen, oplossingen ontwikkelen voor de terugwinning van grondstoffen tot de uiteindelijke toepassing ervan. 
  • Accelleratie en introductie van kennis en technologie in zowel de industrie als de samenleving.
  • Training van multidisciplinaire professionals.

Hierdoor profileert Capture zich tot een one-stop-shop voor de industrie en overheid door het aanbieden van geiïntegreerde oplossingen voor herwinning van grondstoffen, zonder beperkingen opgelegd door grenzen, instituten en andere stakeholders.

Visie

Capture wil bijdragen aan de circulaire economie. 

MISSIE

Het accelereren van radicale en technische innovaties op het gebied van duurzame herwinning van grondstoffen door multidisiplinaire samenwerking met verschillende stakeholders. Dit met een duidelijke focus op valorisatie.

Waarden

Capture hecht belang aan volgende waarden:

  • Een gedeelde visie op basis van onderzoek: Interactie tussen techologische ontwikkelaars uit diverse disciplines, industrie en overheid in een multidisciplinaire en positieve omgeving
  • Sociaal relevant: De relatie tussen afval en herwinning van grondstoffen door een samenwerking tussen verschillende stakeholders
  • Radicale innovatie: Top research leveren aan de markt
  • Levenslang leren: Niet alleen professionals maar ook ondernemers en werknemers opleiden. 
  • Duurzaamheid: Niet alleen een positieve verandering teweeg brengen door onderzoek en ontwikkeling op vlak van de herwinning van grondstoffen maar ook door het creëren van een goede omgeving, steeds in samenwerking met een betrouwbare partner.

Meer informatie